Utvecklingsarbete

Vi utvecklar och utvecklas ständigt

I vårt arbete står vi inte stilla utan vi testar hela tiden nya modeller och arbetssätt för att ta vara på utvecklingskraften och skapa en levande landsbygd. Vi vill bygga ekonomiskt hållbara system och stimulera samverkan. Samverkan på orten, samverkan med innovationssystemet i regionen, samverkan mellan land och stad. Några nya modeller vi jobbar med just nu är:

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Sunda företag, professionalism, samverkan och nätverkande som leder till nya ekosystem för innovation och tillväxt är vårt mål. Därför testar vi olika nya modeller och arbetsverktyg inom ramen för projektet Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden. Vi skapar här tillägg till vår ordinarie innovationsstöttning, vi fokuserar på viktiga frågor som företagens behov av finansiering och stödjande nätverk. Vi bidrar till att skapa tillväxt med innovation som drivkraft via nya affärsmodeller, cirkulärt tänkande, lokala ekosystem och långsiktigt hållbar utveckling. 

Syftet med projektet är att ta fram och testa modeller och arbetssätt för att skapa en levande landsbygd med näringslivet som lokomotiv och motor. Vi vill bygga vidare på grundtanken med Innovationscenter, dvs. att verka genom, men också att stimulera samverkan. Samverkan på orten, samverkan med innovationssystemet i regionen, samverkan mellan land och stad. Inte sätta upp gränser – utan snarare etablera nya vägar.

Efter avslutat projekt kommer nya modeller och arbetssätt att bli en del av utbudet i Innovationscenter för landsbygden. Detta projekt finansieras av ERUF via Jordbruksverket.

  Växande möten

  De gröna näringarna med lantbruk och trädgårdsföretag är en viktig del i den skånska livsmedelskedjan och i Skånes näringsliv generellt. Här finns företag som till vardags är mycket innovativa, sanna problemlösare, samtidigt som branschen är relativt avgränsad från annat  näringsliv. Få har tid, nätverk och initiativkraft att se utanför den egna verksamheten, nyfikenheten finns, men också barriärerna. Det innebär att innovationskraften inte når sin fulla potential.

  Syfte och mål med arbetet är att öka innovationsförmåga och genomförandekraft med fokus på grön omställning och branschöverskridande samverkan och genom detta stärka livsmedelskedjan i Skåne samt bidra till ökad självförsörjningsgrad.

  Växande möten riktar sig till redan yrkesverksamma inom lantbruk och trädgårdsnäring.

  Satsningen omfattar kompetensutveckling och nätverksbyggande. Växande möten är ett nytt arbetskoncept som skapas av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne och SLU Alnarp, finansierat av Region Skåne. Under 2022 genomförs fyra olika tematiska möten/workshops. I Växande möten tillför vi kunskap, sprider goda exempel, skapar nätverk, bygger sammanhang, skapar motivation till förändring och ökar förutsättningar att tillämpa. Teman utgår från tidigare dialoger med branschen i kombination med omvärldsspaning. Efter varje temamöte bildas en innovationsgrupp där deltagarna kan fortsätta inspirera, stimulera och stötta varandra.

  I detta arbete, liksom i Innovationscenter för landsbygdens ordinarie arbete, ser vi brett på begreppet innovation. Det kan vara något helt nytt, något nytt i vår geografi eller att tillämpa andras innovationer i den egna verksamheten. Detta finansieras av Region Skåne.

  Andra exempel på utvecklingsarbete vi gör

  Finansiering av olika slag

  Vi hjälper företagare på landsbygden att kommer att få kontakt med olika innovationsstödssystem, exempelvis genom hålla skrivarstugor och informera om olika finasieringsmöjligheter

  Framtidssäkrar kunskapskapital

  Vi bidrar till ökat och framtidssäkrat kunskapskapital genom att se och bidra till samverkansmöjligheter i lokalekonomin genom skuggstyrelseprogram och ”hela värde-kedjan-workshops”

  Skapar samverkan

  Vi kopplar samman stad och landsbygd genom att stötta etableringen av testbäddar i landsbygdsmiljöer. Vilket både ökar och möjliggör samarbetet mellan forskningsaktörer och lokala företagare och bidrar till ökad innvoation

  Är du företagare? Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer eller ha vår hjälp!

  Vill du komma i kontakt med landsbygdsföretagare för samarbeten eller att testa innovationer som kan stärka landsbygden? Tveka inte att höra av dig till oss!

  OM INNOVATIONSCENTER

  Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun driver Innovationscenter för landsbygden i samverkan. Genom att stödja innovativa företagare vill vi bidra till att öka tillväxten på landsbygden. Vi stödjer landsbygdens egen växkraft.

  SENASTE NYHETER

  Vi är med på Skåne Innovation Week!

  Den 13 - 17 juni så arrangeras Skåne Innovation Week, en vecka som syftar till att prata om, visa och inspireras av alla häftiga innovationer som finns och är på gång i Skåne och i år är Innovationscenter för landsbygden med och representerar sydöstra Skåne med fem...

  Växande möten #2 Inspirerande affärsmodeller

  Vill du bli än mer redo för vad framtiden kräver av dig och din verksamhet? Baserat på vårt första Växande möte kommer vi nu att fokusera på olika inspirerande affärsmodeller för gröna näringar. Under denna eftermiddag kommer vi att gå igenom olika inspirerande och...

  GILLA OSS PÅ FACEBOOK

  Håll dig uppdaterad om vad som händer på Innovationscenter för
  landsbygden genom att gilla oss på Facebook!

  © 2020 All innehåll upphovsrättsskyddat | Logga in